Shanghai Jiaoze Industrial Co.,Ltd ก่อตั้งขึ้นในปี 2021 เป็นซัพพลายเออร์ CDMO ที่เชี่ยวชาญในการให้บริการแบบครบวงจรสำหรับลูกค้ายาโมเลกุลเล็ก ตั้งแต่การพัฒนาเส้นทางไปจนถึงการทำการค้า รวมถึงการวิจัยและพัฒนา การผลิต และการลงทะเบียนแอปพลิเคชัน ธุรกิจครอบคลุมการปรับแต่งห้องปฏิบัติการ การพัฒนากระบวนการ การผลิตนำร่องระดับกลางและ APL การขายผลิตภัณฑ์ การผลิตเชิงพาณิชย์ ฯลฯ